Lễ ký kết giữa Empire City LLC và Büro Ole Scheeren

Lễ ký kết giữa Empire City LLC và Büro Ole Scheeren được tổ chức ngày 21/12/2019, nhằm triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình sắp tới của Empire City.